O Nama

Stručnost

Naši auditori su eksperti vaših poslovnih procesa!Naša kompetentnost je garancija za stručno sproveden audit i za potvrđen nivo vaših proizvoda ili usluga. Naša kompanija se oslanja na više desetina kvalifikovanih i kompetentnih proverivača i tehničkih eksperata koji pored visokog znanja u oblasti standardizacije i menadžmenta sistema, poseduju i potrebno iskustvo. Kompetencija, stručnost i iskustvo auditora garantuje visoki nivo provera, olakšava korake procesa i stvara dodatnu vrednost klijentima.

Konkuretna cena

Mi, u European-cert-u verujemo u to, da visoko profesionalnu uslugu možemo pružati našim klijentima po konkuretnoj ceni. Odvojeno rukujemo sa cenama i kvalitetom naših usluga: težimo vrhunskom kvalitetu, po konkurentnim cenama.

Fleksibilnost

Prilikom sertifikacionih i nadzornih audita prilagođavamo vašim potrebama i zahtevima! Našu glavnu prednost predstavlja naša fleksibilnost, koja olakšava obavljanje audita i ne remeti vaš svakodnevni rad.

O nama

European-cert doo od 2008. godine sarađuje sa European-cert Kft-om. Tokom rada stekao je poverenje više stotina poslovnih partnera. Naši sertifikati izdati od strane European-cert Kft-a su međunarodno prepoznatljivi i priznati. Poslovanje i sertifikaciju sistema obavljamo na osnovu važećih akreditacija, standarda i propisa.

Bilo da ste mikro-, malo, veliko ili multinacionalno preduzeće, naše profesionalno iskustvo i naši visoko kvalifikovani vodeći auditori garantuju, da ćemo vam pružati najbolje rešenje za sertifikaciju vašeg upravljačkog sistema.

Zahtev za ponudu